Kreatywna Europa, czyli unijne wsparcie dla kultury

Kamila Rola

Abstrakt


Informacje nt. możlwiość pozyskania grantów przez instytucje kultury w ramach komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa

Słowa kluczowe


Kreatywna Europa; granty; kultura; współpraca europejska;

Pełny tekst:

PDF