Wizualizacja, jako narzędzie badawcze historyka. W poszukiwaniu korzeni patrona 70-letniego Uniwersytetu

Grzegorz Osiński, Veslava Osińska

Abstrakt


Autorzy stosując nowe metody i narzędzia badawcze starają się odpowiedzieć na pytanie czy Mikołaj Kopernik był w Wilnie i jeśli tak, to kiedy. Rozważają, czy współczesna neuronauka w połączeniu z analizą dużych zbiorów danych za pomocą metod wizualizacyjnych pozwoli odkryć nowe fakty. W artykule znajduje się dokładny opis nowej metodologii badawczej, która może być przydatna i służyć w przyszłości bibliologom czy historykom.


Słowa kluczowe


metodologia badań; wizualizacja danych; neuronauka; Mikołaj Kopernik; wizualizacja nauk historycznych; analiza sieci społecznych; historiografia;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GÓRSKI, K. Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność. Wrocław: Ossolineum, 1973.

Tableau [on-line]. Tableau Software 2015 [dostęp 23.02.2015]. Dostępny w: www.tableau.com.

ZONN, W. (red.) Kopernik, astronomia, astronomia. Warszawa: PWN, 1973.

AXELROD, R., HAMILTON, W.D. The evolution of cooperation. Science 2011, vol. 211, nr 4489, s. 1390–1396.

AXELROD, R. Political Science and Beyond: Presidential Address to the American Political Science Association. Perspectives on Politics 2008, Vol. 6, nr 1, s. 3–9.. Dostępny w: http://www-personal.umich.edu/~axe/research/PS%20and%20Beyond%20PoP%20.pdf.

OSIŃSKI, G. Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej. W: GŁOWACKA, E., KOWALSKA, M., KRYSIŃSKI, P. (red.) Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy. Toruń: UMK, 2013.

Gephi makes graphs handy. Gephi.org 2015. [data dostępu 9 marzec 2015]. Dostępny w: http://gephi.github.io/.

SIKORSKI, J., JASIŃSKI, J. Mikołaj Kopernik, Immanuel Kant. Dwie najwybitniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich. Olsztyn: ElSet, 2014.