Kilka praktycznych informacji na temat Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urszula Cimoch

Abstrakt


W artykule przedstawione zostały dwa projekty realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Pu­bliczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na­rodowego. Pierwszy z nich, dotyczący wdrożenia platformy e-learningowej, zakupu programu do tworzenia multimedialnych lekcji oraz przeszkolenia kadry mającej później te kursy tworzyć, zrealizowano w 2010 r. Dzięki projektowi co roku uruchamiano kolejne e-szkolenia dla bibliotekarzy z Wielkopolski. W 2014 r. przy­gotowano w pełni bezpłatny i dostępny bez logowania kurs nt. sporządzania opisów bibliograficznych w for­macie MARC 21. Drugi projekt to gra planszowa na temat bezpieczeństwa w sieci zatytułowana „Odkryw­cy Internetu". Celem było wytworzenie ciekawego narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą, z którego mogli­by korzystać bibliotekarze. Gra jest obecnie dostępna bezpłatnie na platformie on-line WBPiCAK. Dodatko­wymi elementami są kurs e-learningowy na temat bezpieczeństwa w sieci oraz plakat, który można wydru­kować by poinformować o spotkaniu, podczas którego można zagrać.


Słowa kluczowe


biblioteki; projekty; dofinansowania dla bibliotek; gry; e-learning; programy MKiDN

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografie Wielkopolski [on-line]. Poznań, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.bibliografia-wlkp.sowwwa.pl/.

Edukacja kulturalna. Raport ewaluacyjny [on-line]. Warszawa, MKiDN, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2014/dokumenty/20140423Raport_podsumowujacy_cc_OST.pdf.

Ewaluacja. W: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [on-line]. Warszawa, MKiDN, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-medialna-i-informacyjna.php.

LABIB [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: https://labib.pl/.

Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej [on-line]. Warszawa, MKiDN, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2014/dokumenty/20140423Miniporadnik_ewaluacji_cc_OST.pdf.

Odkrywcy Internetu [on-line]. Poznań, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=27.

Platforma Kultury. Portal dla praktyków i animatorów kultury [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.platformakultury.pl/.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Kolekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzeal­ne [on-line]. Warszawa, MKiDN, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/np/media/po2015/dokumenty/20141009Kolekcje-priorytet_4-Kolekcje_muzealne.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Edukacja – priorytet 3 – Edukacja me­dialna i informacyjna [on-line]. Warszawa, MKiDN, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/np/media/po2015/dokumenty/20141009Edukacja-priorytet_3-Edukacja_medialna_i_informacyjna.pdf.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. W: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [on-line]. Warszawa, MKiDN, 2014 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php.

Sporządzanie opisów bibliograficznych książek w formacie MARC 21 [on-line]. Poznań, 2014 [do­stęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=25.

SZMIDT, K.J. Trening kreatywności : podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupo­wych. Gliwice: Helion, 2008. ISBN 978-83-246-1750-0.