RPO - co to takiego i czy pomoże bibliotekom?

Elżbieta Maruszczak

Abstrakt


Kilka słów i linków dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych w nowym okresie programowania (2014-2020) w odniesieniu do bibliotek.

Słowa kluczowe


Regionalny Program Operacyjny; granty dla bibliotek;

Pełny tekst:

PDF