Grantodawcy z III sektora - możliwości pozyskania środków przez biblioteki

Paulina Milewska

Abstrakt


Artykuł zawiera informacje o pozarządowych źródłach dofinansowania działalności bibliotek. Autorka opisuje działalność wybranych grantodawców z III sektora oraz ich powiązania z podmiotami komercyjnymi. W artykule znajdują się opisy programów dotacyjnych, prowadzonych przez fundacje korporacyjne. W tekście zaprezentowano przykładowe projekty bibliotek z Polski, sfinansowane przez grantodawców z III sektora.

 


Słowa kluczowe


granty; finansowanie; biblioteki; projekty; fundacje korporacyjne; programy grantowe; dofinansowania dla bibliotek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Ambitnej Młodzieży – Regulamin [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/regulamin/.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/.

Fundacja BGK [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.fundacjabgk.pl/.

Fundacja im. dr Mariana Kantona [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona.

Fundacja Kronenberga City Handlowy — inspiracja do działania [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm.

Fundacja PGE — prosto z serca [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge.

Fundacja PKO Banku Polskiego [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: https://www.fundacjapkobp.pl/.

Fundacje Korporacyjne w Polsce. Raport z badania 2012 [on-line]. Forum Darczyńców, 2012 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www_2.pdf.

Informacje dla wnioskodawcy [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/fundacja/informacje-dla-wnioskodawcy.

ISO 26000 Guidance on social responsibility, Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności [on-line]. 2010 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.pkn.pl/iso-26000.

Konkursy grantowe [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe.

MILEWSKA, P. Fundacje bankowe. Cz. 1. Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 3, s. 10-11.

MILEWSKA, P. Fundacje bankowe. Cz. 2. Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 4, s. 11-12.

MILEWSKA, P. Fundacje bankowe. Cz. 4. Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 11, s.19-20.

MILEWSKA, P. Fundacje korporacyjne. Cz. 3. Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 6, s. 8-9.

Odjazdowy Bibliotekarz, raporty za lata 2012–2014 [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://blog.odjazdowybibliotekarz.pl/.

Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [on-line]. Komisja Europejska, 2011 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Komunikat_KE_Strategia2011_2014.pdf.

Programy grantowe [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe.

Projekt: Młodzieżowy przewodnik turystyczny po Koszarawie i okolicy [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.bibliotekakoszarawa.pl/news/79/57/Projekt-Mlodziezowy-przewodnik-turystyczny-po-Koszarawie-i-okolicy.html.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” [on-line]. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2013 [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://odpowiedzialnybiznes.pl/baza-wiedzy-o-csr.

Sprawozdania roczne [on-line], [dostęp 10.03.2015]. Dostępny w: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6591.htm.