Granty dla bibliotekoznawców i bibliotek w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bożena Bednarek-Michalska

Abstrakt


Autorka analizuje możliwości grantowe, jakie oferuje MNiSW oraz jego agendy w kon­tekście bibliotekoznawstwa. Krótko przedstawia programy i ofertę, z jakiej mogą skorzystać zarówno bibliotekarze, jak i pracownicy nauki czy studenci. Dodatkowo przytacza parę ważnych informacji, któ­re mogą okazać się przydatne przy poszukiwaniach i wnioskowaniu.

 


Słowa kluczowe


granty; finansowanie nauki; biblioteki; dotacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Polska Cyfrowa – POPC. W: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [on-line]. Warszawa: MAiC [dostęp 28.02.2015]. Dostępny w: https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-po-pc#cel2.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III — Cel szczegółowy nr 5 E-pionier. W: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [on-line]. Warszawa: NCBiR [dostęp 25.02.2015]. Do­stępne w: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-polska-cyfrowa/.

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu LIDER VI W: Narodowe Centrum Badań i Roz­woju [on-line]. Warszawa: NCBiR, 2015 [dostęp 28.02.2015]. Dostępny w: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/aktualnosci/art,3170,spotkanie-informacyjne-dotyczace-programu-lider-vi.html

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 615).