Projekty bibliotek w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Paulina Milewska

Abstrakt


W artykule zostały przedstawione wszystkie programy grantowe Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodowego, do których aplikować mogą biblioteki różnego typu. Przegląd zawiera porównanie po­szczególnych priorytetów oraz zasad składania i oceny wniosków. W artykule przedstawiono przykładowe projekty, zaaprobowane przez grantodawcę w ubiegłych latach w ramach otwartych naborów. Ze szczegól­ną uwagą autorka opisuje program najczęściej wybierany przez biblioteki — Promocja Literatury i Czytelnic­twa, priorytet Promocja czytelnictwa. Artykuł zawiera informacje o programach na rok 2015, a także dane dotyczące złożonych i dofinansowanych projektów z 2014 r.


Słowa kluczowe


programy MKiDN; promocja czytelnictwa; granty; dotacje; dofinansowania dla bibliotek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Podaj hasło” – oferta dydaktyczna dla wielkopolskich bibliotekarzy. W: Wojewódzka Biblioteka Pu­bliczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu [on-line]. Poznań: WBPiCAK, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.wbp.poznan.pl/biblioteka/projekty/gra-planszowa-odkrywcy-internetu-o-bezpieczenstwie-w-sieci.

rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. W: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen­trum Animacji Kultury w Poznaniu [on-line]. Poznań: WBPiCAK, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.piw.pl/fragmenty/kolejne_tomy.htm.

MILEWSKA, P. Granty dla bibliotek – gdzie aplikować w listopadzie (cz. 2) . W: bibliosfera.net [on-li­ne], [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://paula.bibliosfera.net/2014/11/granty-dla-bibliotek-gdzie-aplikowac-w-listopadzie-cz-2/.

Bibliocamp — edukacja medialna — kultura. Podsumowanie projektu. W: Platforma Kultury [on-line], [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.platformakultury.pl/artykuly/133685-bibliocamp--eduka­cja-medialna--kultura-podsumowanie-projektu.html.

BiblioFeel. Projekt integrujący bibliotekę i społeczność lokalną [on-line]. Kalisz Pomorski: BP, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://biblio-feel.blogspot.com/.

Biblioteka – dodaj do ulubionych [on-line]. Rokietnica: Fundacja IBRAS, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://ibras.org/o-nas/projekty/biblioteka-dodaj-do-ulubionych/.

Cyfrowe korzenie [on-line]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.bs.katowice.pl/de/glowna/wiecej/744.

Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycja [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php.

Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/miejsca-pamieci-narodowej.php.

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php.

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-i-cyfryzacja-dziedzictwa-kulturowego.php.

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php.

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php.

Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/wspieranie-dzialan-muzealnych.php.

Edukacja – Edukacja artystyczna [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/edukacja/edukacja-artystyczna.php.

Edukacja – Edukacja kulturalna [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/edukacja/edukacja-kulturalna.php.

Edukacja – Edukacja medialna i informacyjna [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/edukacja/edukacja-medialna-i-informacyjna.php.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Do­stępny w: https://esp.mkidn.gov.pl.

FATYGA, B. BAKULIŃSKA, J.A., Projekt autoewaluacji i ewaluacji Programów Ministra Kul­tury. Raport z Badań Propozycja metod i narzędzi. W: Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza [on-line], [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://ozkultura.pl/sites/default/files/strona-archiwum/PROJEKT%20AUTOEWALUACJI%20I%20EWALUACJI%20PROGRAM%C3%93W%20MINISTRA%20KULTURY%20%202015.pdf.

Jerzy Ficowski – Lewe strony widoków. W: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu [on-line]. Poznań: WBPiCAK, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://wbp.shoparena.pl/pl/p/Jerzy-Ficowski-Lewe-strony-widokow/351.

Literacki Sopot [on-line], [dostęp13.03.2015]. Dostępny w: http://www.literackisopot.pl/.

Marcin Sendecki – Pamiątka z celulozy. W: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu [on-line]. Poznań: WBPiCAK, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://wbp.shoparena.pl/pl/p/Marcin-Sendecki-Pamiatka-z-celulozy/349.

MILEWSKA, P. Granty dla bibliotek – gdzie aplikować w listopadzie (cz. 3). W: bibliosfera.net [on-li­ne], [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://paula.bibliosfera.net/2014/11/granty-dla-bibliotek-gdzie-aplikowac-w-listopadzie-cz-3/.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-z-lat-ubieglych/programy-mkidn-2013.php.

Obserwatorium Kultury [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/obserwatorium-kultury.php.

Ogłaszamy konkurs Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY. W: Polska Sekcja IBBY [on-line]. Warsza­wa: Polska Sekcja IBBY, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.ibby.pl/?p=2007.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Edukacja – priorytet 3 – Edukacja me­dialna i informacyjna [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141009Edukacja-priorytet_3-Edukacja_medialna_i_informacyjna.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja Literatury i Czytelnictwa – prio­rytet 1 – Literatura [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015, s. 1 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141001Promocja_literatury_i_czytelnictwa_%E2%80%93_priorytet_1-Literatura.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja Literatury i Czytelnictwa – prio­rytet 1 – Promocja czytelnictwa [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015, s. 1 [dostęp 13.03.2015]. Do­stępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141009Promocja_literatury_i_czytelnictwa-priorytet_2-Promocja_czytelnictwa.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja Literatury i Czytelnictwa – prio­rytet 1 – Promocja czytelnictwa [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015, s. 10 [dostęp 13.03.2015]. Do­stępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141009Promocja_literatury_i_czytelnictwa-priorytet_2-Promocja_czytelnictwa.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja literatury i czytelnictwa – prio­rytet 2 – Promocja czytelnictwa [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015, s. 5–6 [dostęp 13.03.2015]. Do­stępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141009Promocja_literatury_i_czytelnictwa-priorytet_2-Promocja_czytelnictwa.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja Literatury i Czytelnictwa – prio­rytet 4 – Partnerstwo publiczno-społeczne [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015, s. 2 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20150317_Promocja_literatury_i_czytelnictwa-priorytet_4-Partnerstwo_publiczno-spoleczne.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja Literatury i Czytelnictwa – prio­rytet 3 – Czasopisma [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141020Promocja_literatury_i_czytelnictwa_%E2%80%93_priorytet_3_%E2%80%93_Czasopisma.pdf.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Promocja Literatury i Czytelnictwa – prio­rytet 2 – Promocja czytelnictwa [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015, s. 10-11 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141009Promocja_literatury_i_czytelnictwa-priorytet_2-Promocja_czytelnictwa.pdf.

Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktura kultury [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-kultury.php.

Skład zespołu eksperckiego na 2014 r. [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Do­stępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2014/dokumenty/20140319Zespol_sterujacy-Promocja_czytelnictwa.pdf.

Skład zespołu eksperckiego na rok 2014 ds. Literatury [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2014/dokumenty/20140319Zespol_sterujacy-Literatura.pdf.

Wariacje na temat… – projekt [on-line]. Zelów: BPMiG, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://bibliotekazelow.blogspot.com/2014/09/wariacje-na-temat-projekt.html.

Wydarzenia Artystyczne [on-line]. Warszawa: MKiDN, 2015 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/wydarzenia-artystyczne/informacje-ogolne.php.

X Sosnowieckie Dni Literatury 6 maja–4 czerwca 2014 [on-line]. Sosnowiec: MBP, 2014 [dostęp 13.03.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:program&catid=96&Itemid=1181.