ErasmusPlus – nowa szansa dla kreatywnych bibliotekarzy

Aleksandra Marciniak, Beata Wawrzyniak-Chrzanowska

Abstrakt


Erasmus+ to nowy program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach 2014-2020. Nazwa jednoznacznie kojarzy się z mobilnością studentów i kadry akademickiej, praktykowaną od lat na uczelniach europejskich. Jest to jednak znacznie szersza formuła, oferująca nie tylko wyjazdy edukacyjne (zwane teraz akcją 1), ale także partnerstwa strategiczne (akcja 2) i wsparcie reform w obszarze edukacji (akcja 3). Formuła programu jest bardzo otwarta aplikować mogą zarówno instytucje państwowe, NGO, a nawet firmy prywat­ne. Całość podzielono na sektory, tj. edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież oraz projekty centralne i sport. Biblioteki, jako instytucje działające na wielu po­lach edukacji i kultury, znakomicie wpisują się w profil realizatorów projektu. Jest jednak kilka wyzwań: trzeba znaleźć co najmniej dwóch partnerów zagranicznych, określić, co będzie namacalnym rezultatem projektu, przygotować wniosek aplikacyjny, harmonogram działań i budżet. W przejściu przez tę procedurę powinien po­móc bibliotekarzom niniejszy artykuł, napisany przez właścicielkę i współpracownika Centrum Synergii Biznesu firmy, która jako jedna z 18 w Polsce otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu w ra­mach edukacji dorosłych pt. „Piękny umysł. Otwarte zasoby edukacyjne w pozaformalnej edukacji seniorów”.


Słowa kluczowe


projekty europejskie; edukacja dorosłych; Erasmus+

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


EPALE [on-line], [dostęp 14.03.2015]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/epale/pl/home-page.

Erasmus+. Przewodnik po programie [on-line]. 2015, [dostęp 14.03.2015]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf.

Formularz wniosku. Konkurs: 2015. KA2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych [on-line]. Warszawa, 2015, [dostęp 14.03.2015]. Dostępny w: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA2_KA204_A_2.05_PL_SOURCE.zip.

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ [on-line], [dostęp 14.03.2015]. Dostępny w: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/08/komunikat_wyniki_konkursu_AE_KA2_2014.pdf.

O programie Erasmus+ [on-line], [dostęp 14.03.2015]. Dostępny w: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/.