Bibliotekarze współtwórcami biblioteki: od koncepcji do realizacji - z doświadczeń praktyka

Dorota Matysiak

Abstrakt


W artykule opisano poszczególne etapy powstawania nowego gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2006 r., gdy powstał Program użytkowy i został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Kolejne etapy to: przygotowanie projektu architektonicznego, wybór wykonawcy, prace budowlane oraz aranżacja wnętrz. Wskutek połączonych wysiłków profesjonalistów z dziedziny architektury, budownictwa oraz bibliotekarzy zo­stał stworzony gmach biblioteki o wysokich walorach architektonicznych, który nie tylko uwzględnia współ­czesne trendy, lecz także je wyznacza.


Słowa kluczowe


architektura bibliotek; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CHOWANIEC, K. Program funkcjonalno-użytkowy. Wrocław 2007 (niepubl.).

KOBIERSKA-MACIUSZKO, E. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w nowym gmachu — rozwią­zania funkcjonalne w koncepcji architektonicznej, przeprowadzka, początek. Biuletyn EBIB [on-line]. 2001, nr 4 (22) [dostęp 28.03.2014]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2001/22/maciuszko2.html.

Koncepcja architektoniczna budynku Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekono­micznej na terenie Akademii Ekonomicznej przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wrocławiu. Poznań: Archimedia Architekci&Inżynierowie, 2008 (niepubl.).

Lustro Biblioteki [on-line], [dostęp 29.03.2014]. Dostępny w: http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/07/architektura-bibliotek.html.

PIOTROWSKA, E., ZAJĄC, R.M. Nowoczesna architektura bibliotek. Konspekt [on-line] 2004, nr 19 [dostęp 26.04.2014]. Dostępny w: http://www.ap.krakow.pl/konspekt/19/nowocz.html.

Projekt budowlany. Poznań: Archimedia Architekci&Inżynierowie, 2008 (niepubl.).

Projekt wykonawczy. Poznań: Archimedia Architekci&Inżynierowie, 2008 (niepubl.).

Założenia techniczno-ekonomiczne budynku Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Ekonomicz­nej we Wrocławiu, oprac. E.R.Orlik. Łódź, 1969 (niepubl.)

ŻMIGRODZKA, B., Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej. Program użytkowy. Wrocław 2006 (niepubl.).

ŻMIGRODZKA, B., Udział bibliotekarzy w procesie tworzenia nowej siedziby biblioteki. W: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej — biblioteka otwarta. Wro­cław, 2011, s.136-166.