Jak działać, aby integrować społeczność lokalną — dlaczego nie ma jednego dobrego przepisu?

Justyna Daniel

Abstrakt


Autorka opisuje doświadczenia w zakresie budowania współpracy pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin a jej lokalnym otoczeniem. Współpraca ta zaowocowała licznymi projektami w zakresie promocji czytelnictwa czy szerzej kultury, a także wypracowaniem nowych modeli działania, planowania i realizacji różnego rodzaju wydarzeń.


Słowa kluczowe


biblioteka publiczna; promocja książek; Harry Potter;

Pełny tekst:

PDF