Biblioteka Narodowa w międzynarodowej przestrzeni Wikipedii. Analiza zjawiska

Katarzyna Janczulewicz

Abstrakt


artykule omówiono hasło „Biblioteka Narodowa” zawarte w przestrzeni obcojęzycznych Wi­kipedii. Ponadto zanalizowano, jak w polskiej wersji językowej Wikipedii przedstawione zostały zagraniczne biblioteki narodowe. Na zakończenie wskazano liczbowo, jak biblioteki narodowe prezentują się w wybra­nych językach obcych.


Słowa kluczowe


biblioteka narodowa; Wikipedia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


najważniejszych języków świata [on-line], [dostęp 17.06.2015]. Dostępny w: http://swiat.newswe­ek.pl/najpopularniejsze-jezyki-swiata-ktorego-jezyka-warto-sie-uczyc,artykuly,362071,1.html.

Biblioteka Narodowa (Warszawa). W: Wikipedia [on-line], [dostęp 17.06.2015]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteka_Narodowa_%28Warszawa%29&oldid=9876049.

Funkcje i zadania Biblioteki Narodowej. Biblioteka Narodowa BIP [on-line], [dostęp 17.05.2015]. Do­stępny w: http://bn.org.pl/bip/funkcje-i-zadania.

Historia i autorzy strony „Biblioteka Narodowa (Warszawa)”. W: Wikipedia [on-line], [dostęp 17.06.2015]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteka_Narodowa_%28War­szawa%29&action=history.

Języki. Poznaj Organizację Narodów Zjednoczonych [on-line], [dostęp 17.06.2015]. Dostępny w: http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/jezyki.php.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539.

WALES, J. Wikicytaty [on-line], [dostęp 17.05.2015]. Dostępny w: https://pl.wikiquote.org/wiki/Jim­my_Wales.

ZARĘBSKA, H. Śmiałe pomysły Paula Otleta – belgijskiego naukowca, twórcy informacji naukowej. Nowa Biblioteka 2010, nr 2 (7), s. 83-96.