Jedno miasto - jedna biblioteka. Refleksje po wizycie studyjnej w Gdańsku w ramach projektu Biblioskan

Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Magdalena Kokosińska

Abstrakt


Artykuł przedstawia funkcjonowanie bibliotek publicznych Gdańska. Opisuje sieć placówek oraz rozwiązania stosowane w celu urozmaicenia oferty i zwiększenia efektywności pracy, a także system zarządzania instytucją. Zaprezentowano najciekawsze filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, charakteryzujące się unikatowymi specjalizacjami. Celem artykułu jest wskazanie dobrych praktyk, które warto zarekomendować, na przykład projekty wewnętrzne i strategia promocji. Tekst jest efektem wizyty studyjnej zrealizowanej w ramach projektu Biblioskan.


Słowa kluczowe


biblioteki publiczne; dobre praktyki; zarządzanie; sieć bibliotek; Biblioskan;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliocamp [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://bibliocamp.info.

Karta do Kultury [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zni%C5%BCki-z-kart%C4%85-do-kultury-partnerzy.

Łaźnia 2 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://laznia.pl/onas,5,laznia_2.html.

Shanghai Library [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://windowofshanghai.library.sh.cn/.

Statut Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Projekt Biblioskan [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http http://www.fundacjafenomen.pl/biblioskan.

Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U.1991, nr 114, poz. 493 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w:http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240.