Deskryptory Biblioteki Narodowej — niepokoje bibliotekarza praktyka…

Anna Stolarczyk

Abstrakt


Streszczenie: artykuł zawiera uwagi autorki dotyczące zmian w opracowaniu przedmiotowym w Bibliotece Narodowej i realizowanego projektu Deskryptorów BN.

 


Słowa kluczowe


opracowanie przedmiotowe; JHP BN; DBN;

Pełny tekst:

PDF