Programowanie ciekawości w Piekarach Śląskich

Aleksandra Zawalska-Hawel

Abstrakt


Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich od maja 2014 r. do czerwca 2015 r. realizowała innowacyjny projekt pod nazwą Programowanie ciekawości, który został zwycięzcą w międzynarodowym konkursie EIFL-PLIP. Nadrzędnym celem projektu było rozwinięcie wyobraźni i kreatywności młodzieży w obszarze IT. W ramach działań powstało m.in. 10 aplikacji Duke Cloud opartych na grywalizacji, które dostarczają wiedzę i uczą mechaniki gier komputerowych. Prowadziliśmy warsztaty robotyki i uczyliśmy renderowania w programie Blender i technologii druku 3D. Projekt był kilkakrotnie prezentowany publicznie m.in. na V Kongresie Bibliotek Publicznych w Warszawie i w trakcie Zgromadzenia Ogólnego EIFL w Istambule. Trwałość i kontynuację działań zapewniają zajęcia nadal prowadzone w ITLab-ie powstałym w trakcie realizowania projektu. Obecnie skupia on tych, u których bariera technologiczna przeobraziła się w fascynację. ITLab wspierany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako Strefa Innowacji.


Słowa kluczowe


biblioteki publiczne; EIFL-PLIP; ITLab; nowe technologie;

Pełny tekst:

PDF