Kartoteki nazw osobowych w środowisku sieciowym

Marcin Roszkowski

Abstrakt


Celem tekstu jest charakterystyka zmian w roli kartotek haseł wzorcowych dla nazw własnych oraz wskazanie podstaw takich modyfikacji. Główną tezą postawioną w publikacji jest pod­kreślenie roli, jaką mogą pełnić prowadzone przez biblioteki kartoteki haseł wzorcowych jako warto­ściowe i wiarygodne źródła informacji w kontekście rozwoju sieci semantycznej i publikowania w modelu Linked Data.

Słowa kluczowe


kartoteki haseł wzorcowych; Linked Data; Sieć Semantyczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BERNERS-LEE, T. Linked Data – Design Issues [on-line] 2006 [dostęp 20.09.2015]. Dostępny w: http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.

BIZER, Ch., HEATH, T. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space [on-line] Morgan & Claypool Publishers, 2011 [dostęp 20.09.2015]. ISBN 978-1-60845430-3. Dostępny w: http://linked­databook.com/editions/1.0/.

BYRNE, G., GODDARD, L. The Strongest Link: Libraries and Linked Data. D-Lib Magazine [on-line] 2010, Vol. 16, no. 11/12 [dostęp 20.09.2015]. Dostępny w: http://www.dlib.org/dlib/november10/byr­ne/11byrne.html.

CASE STUDY: GERMAN NATIONAL LIBRARY PUBLISHES ITS AUTHORITY AND BIBLIO­GRAPHIC RECORDS AS LINKED OPEN DATA [online] [dostęp 20.09.2015]. Dostępny w: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newsitem/5802.

IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS. Functional requirements for bibliographic records: final report. München: K.G. Saur, 1998. ISBN 978-3-598-11382-6.

JOHNSON, L., ADAMS BECKER, S., ESTRADA, V., FREEMAN, A. NMC Horizon Report: 2015 Li­brary Edition [on-line] Austin, Texas: The New Media Consortium, 2015 [dostęp 20.09.2015]. ISBN 978-0-9962832-4-3. Dostępny w: http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-library-EN.pdf.

KRYNICKA, M. Format MARC 21 – stan prac i perspektywy rozwoju [on-line] 2011 [dostęp 20.09.2015]. Dostępny w: http://www.bn.org.pl/download/document/1321438599.ppt.

PAPADAKIS, I., KYPRIANOS, K., STEFANIDAKIS, M. Linked Data URIs and Libraries: The Story So Far. D-Lib Magazine [on-line] 2015, Vol. 21, no. 5/6 [dostęp 20.09.2015]. Dostępny w: http://www.dlib.org/dlib/may15/papadakis/05papadakis.html.

PATTON, G.E. (red.). Functional Requirements for Authority Data – A Conceptual Model [on-line] München: K.G. Saur, 2009 [dostęp 20.09.2015]. ISBN 978-3-598-24282-3. Dostępny w: http://www.i­fla.org/publications/functional-requirements-for-authority-data.

SCHMACHTENBERG, M., BIZER, Ch., PAULHEIM, H. State of the LOD Cloud 2014 [on-line] 2014 [dostęp 20.09.2015]. Dostępny w: http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/state/#toc4.

TILLETT, B. Authority Control: State of the Art and New Perspectives. Cataloging and Classification Quarterly 2004, Vol. 38, no. 3–4, s. 23–41.

WILLER, M., DUNSIRE, G. Bibliographic Information Organization in the Semantic Web 2013. ISBN 978-1-84334-731-6.