Schemat klasyfikacji jako narzędzie w katalogu komputerowym

Szymon Kiełpiński

Abstrakt


Na przykładzie kartkowego katalogu rzeczowego UKD stosowanego w małych i średnich bibliotekach publicznych z wolnym dostępem do zbiorów omówiono wybrane funkcje informacyjne uproszczonego schematu UKD, a szerzej — bibliotecznej klasyfikacji hierarchicznej. Zwrócono uwagę na brak w katalogach komputerowych narzędzi prezentujących logiczno-hierarchiczny układ zbiorów, układ typowy dla kartkowego katalogu UKD, schematów klasyfikacji i wyznaczanego przez nie rozmieszczenia księgozbioru na półkach. Autor zastanawia się czy dla użytkowników bibliotek z wolnym dostępem do zbiorów mogą być przydatne narzędzia odwzorowujące przyjętą przez bibliotekę organizację księgozbioru, pozwalające swobodnie poruszać się po układzie działów i przeglądać ich zawartość — opisy przyporządkowanych im dokumentów. Rozważania dotyczą także wyodrębnionych kolekcji bibliotecznych (np. księgozbiór czytelni) i bibliograficznych baz danych porządkowanych za pomocą klasyfikacji hierarchicznej (np. bibliografia regionalna).

Słowa kluczowe


kartkowy katalog rzeczowy UKD; schemat klasyfikacji; schemat UKD; klasyfikacja hierarchiczna; katalog komputerowy; małe i średnie biblioteki publiczne; wolny dostęp; układ księgozbioru na półkach; kolekcje biblioteczne; bibliografia regionalna;

Pełny tekst:

PDF