Liczymy e-zasoby

Helena Gałek, Urszula Cieraszewska

Abstrakt


Na podstawie doświadczeń bibliotek uczelni technicznej i ekonomicznej autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytania: czy wszystkie statystyki zasobów elektronicznych użytkowanych w bibliote­kach odzwierciedlają rzeczywisty stan ich wykorzystania oraz czy mogą one stanowić jedyną podstawę do określenia polityki gromadzenia zasobów elektronicznych? Jakie rodzaje statystyk są udostępnione na plat­formie wydawcy, a jakie biblioteki tworzą same lub za pomocą innych narzędzi np. systemu HAN?


Słowa kluczowe


gromadzenie zbiorów elektronicznych; standardy statystyczne; statystyki wykorzystania e-zasobów;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BS ISO 11620:2008. Information and documentation – Library performance indicators [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Dostępny w: http://portal.psz.utm.my/psp/wp-content/uploads/2012/08/BS_ISO11620_2008.pdf.

EBSCO admin. Strona administracyjna dostępna tylko dla subskrybentów [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Dostępny w: http://eadmin.ebscohost.com/eadmin/login.aspx.

EBSCO PUBLISHING – EBSCOAdmin Reports – Glossary of Terms [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Do­stępny w: http://eadmin.ebscohost.com/EAdmin/Help/Reports/AdminReportsGlossary.html.

IBUK Libra raporty. Strona administracyjna dostępna tylko dla subskrybentów [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Dostępny w: http://raporty.libra.ibuk.pl/pl/user/login.

Information [on-line], [dostęp 02.11.2015]. Dostępny w: http://www.hh-han.com/en/default.cfm.

Glossary [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Dostępny w: https://www.mpsinsight.com/ieee/faq/Lcollapseth­ree02.

News and Activities [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Dostępny w: http://www.projectcounter.org/.

Wiley Online Library Usage Reporting. Guide to WOL usage reporting [on-line] [dostęp 02.11.2015]. Do­stępny w: http://media.wiley.com/assets/7017/98/Wiley_Online_Library_Guide_to_Usage_Reporting.pdf.