Masowa digitalizacja obiektów z wykorzystaniem pakietu oprogramowania DInGO

Tomasz Parkoła

Abstrakt


W niniejszym artykule opisano pakiet oprogramowania DInGO, który wspomaga realizację projektów masowej digitalizacji i jest od wielu lat rozwijany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Pakiet DInGO realizuje funkcje związane z udostępnianiem i długoterminowym przechowywaniem obiektów dziedzictwa kulturowego i/lub naukowych, a także z zarządzaniem procesem digitalizacji. Oprogra­mowanie z pakietu DInGO umożliwia pełne monitorowanie i kontrolowanie przebiegu prac digitalizacyjnych, włączając w to: automatyzację niektórych czynności, zapewnianie jakości przetwarzanych informacji, czy ustandaryzowaną archiwizację danych. W skład pakietu DInGO wchodzą systemy dLibra, dMuseion, dLab oraz dArceo. Dwa pierwsze dostarczają funkcje pozwalające na udostępnianie obiektów cyfrowych poprzez strony internetowe. System dLab pozwala na zarządzanie procesem digitalizacji, natomiast system dArceo służy do długoterminowego przechowywania danych źródłowych.


Słowa kluczowe


digitalizacja; biblioteki cyfrowe; Pakiet oprogramowania DInGO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Comité des Sages, The New Rainessance [on-line, dostęp 13.01.2016]. Dostępny w: https://ec.euro­pa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/final_report_cds_0.pdf.

LEWANDOWSKA, A., MAZUREK, C., WERLA, M. Enrichment of European Digital Resources by Federating Regional Digital Libraries in Poland. W: Research and Advanced Technology for Digital Libraries. 12th European Conference, ECDL 2008, Aarhus, 14–19 September 2008, Proceedings. LNCS vol. 5173, s. 256–259.

CZYŻ, P.P., ROMEYKO-HURKO, M. dMuseion: od bazy danych do muzeum cyfrowego. Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, 9 grudnia 2009, Poznań. Materiały konferencyjne, s. 21–29. ISBN 978-83-7712-020-0.

BRZEŹNIAK, M. i in. Popular Backup/Archival Service and its Application for the Archival of the Ne­twork Traffic in the PIONIER Academic Network. W: Computational Methods in Science and Techno­logy, 2010, spec. iss., p. 109–118.

MAZUREK, C., WERLA, M., Digital Object Lifecycle in dLibra Digital Library Framework. Proce­edings of DELOS 9th Thematic Workshop: Digital Repositories, 11–3 May, 2005, Heraklion.