Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech

Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan

Abstrakt


W artykule przedstawiono strategię promocji bazy danych BazTech, indeksującej polskie czasopisma z zakresu nauk technicznych. Zaprezentowano etapy wdrażania kluczowych narzędzi promocji: cyklu seminariów, profilu na portalu społecznościowym, filmu, infografiki, ulotek. Przedstawiono grupy docelowe, oczekiwane rezultaty i wykonawców. Wskazano działania promujące jednocześnie otwarty dostęp i zwiększające widoczność krajowych baz danych.


Słowa kluczowe


bazy bibliograficzne, BazTech, otwarty dostęp, promocja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DERFERT-WOLF, L. Baza danych BazTech – współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami. W: Sójkowska, I. Derfert-Wolf, L. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line] Stowarzyszenie EBIB, 2013 [dostęp 20.11.2015]. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 24. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/38. ISBN 978-83-63458-06-5.

DERFERT-WOLF, L. W kierunku bazy pełnotekstowej - inicjatywy BazTech. W: Derfert-Wolf, L., Szczepańska, B. (red.). Bibliograficzne bazy danych kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27–29 maja 2006 [on-line] 2009 [dostęp 20.11.2015]. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 19. Dostępny w: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/derfert.php. ISBN: 978-83-921757-5-9.

DERFERT-WOLF, L., BUZDYGAN, D. Baza danych BazTech – integracja i poszerzanie dostępu. W: INFOBAZY 2015. Gdańsk – Sopot, 8-10 września 2014 [on-line] 2014 [dostęp 20.11.2015]. Dostępny w: http://eprints.rclis.org/25089/.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. [on-line] Warszawa: MNiSW, 2012 [dostęp 20.11.2015]. Dostępny w: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20102/20120914_komunikat_ocena_czasopism.pdf.