E-zasoby – koszt czy inwestycja?

Paulina Studzińska-Jaksim

Abstrakt


Elektroniczny dostęp do źródeł informacji naukowej stał się konieczną, często podstawową i jedyną drogą dotarcia do najnowszych wyników badań. Wizualizacja zasobów naukowych dokonywana przy wykorzystaniu danych zebranych w e-zasobach znajduje wykorzystanie w wyszukiwaniu informacji naukowej, monitorowaniu trendów w nauce i technologiach, polityce finansowania ośrodków badań i pracy naukowej konkretnych naukowców. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie: dlaczego uczelniom opłaca się inwestować w bazy danych? W tym celu próbuje spojrzeć na zagadnienie przez pryzmat funduszy, jakie instytucja udostępniająca bogate elektroniczne zasoby może pozyskać. Jednostki, które nie będą potrafiły zapewnić dostępu do bogatej oferty e-zasobów nie będą konkurencyjne w staraniach o środki unijne.


Słowa kluczowe


bazy danych; elektroniczne zasoby; fundusze; mobilność; sieci współpracy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ABRAMO, G., D’ANGELO, C. A., SOLAZZI, M. The relationship between scientists’ research performance and the degree of internationalization of their research. Scientometrics [on-line] 2011, vol. 86, s. 629–643 [dostęp: 07.05.2015]. Dostępny w: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-010-0284-7. DOI 10.1007/s11192-010-0284-7.

BARTOSIUK, K. Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [on-line] 2014, nr 183, cz. 2, Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, s. 18 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171288933.

BOLLI, T., SCHLAPFER, J. Job mobility, peer effects, and research productivity in economics. Scientometrics [on-line] 2015, vol. 104, s. 629–650 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-015-1625-3. DOI 10.1007/s11192-015-1625-3.

CALDERINI, M., FRANZONI, C., VEZZULLI, A. If star scientists do not patent: The effect of productivity, basicness and impact on the decision to patent in the academic world. Research Policy [on-line] 2007, 36, s. 303–319 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733307000042. DOI: 10.1016/j.respol.2006.11.007

FURUKAWA, T., SHIRAKAWA, N., OKUWADA, K. Quantitative analysis of collaborative and mobility networks. Scientometrics [on-line] 2011, vol. 87, s. 451–466 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-011-0360-7. DOI 10.1007/s11192-011-0360-7.HORIZON 2020 w skrócie. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji [on-line]. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, s. 1-40 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/. ISBN 978-92-79-38927-6.

MUSCIO, A. University-industry linkages: What are the determinants of distance in collaborations? Papers in Regional Science [on-line] 2012, vol. 92, iss. 4, s. 715–739 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1435-5957.2012.00442.x/abstract. DOI 10.1111/j.1435-5957.2012.00442.x

OSIŃSKA, V. Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty. Zagadnienia Informacji Naukowej [on-line] 2010, vol. 2 (96), s. 41–51 [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/463.

Pakt dla Horyzontu 2020 [on-line] [dostęp 7.11.2015]. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_06/7366e3f803d3acd4a3291820e02faac0.pdf.

STUDZIŃSKA-JAKSIM, P. [i in.]. Elektroniczne zasoby w bibliotece. W: Padziński, A. (red.). 60-lecie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dziesięciolecie zmian 2005-2014. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2015, s. 74-81. ISBN 978-83-7259-240-8.