Stan komputeryzacji bibliotek publicznych

Barbara Budyńska

Abstrakt


Autorka przedstawia funkcjonowanie i komputeryzację bibliotek publicznych w Polsce i statystyki z tym związane. Odnosi się przy tym do raportów o stanie automatyzacji i innych dokumentów tworzonych przez biblioteki w tym okresie. Dla poszczególnych województw omawia takie aspekty jak wyposażenie w sprzęt, komputerowy, dostęp do internetu, użytkowane systemy biblioteczne i przytacza odpowiednie statystyki za lata 1999-2013. Analizuje też strukturę zbiorów bibliotecznych. Zwraca uwagę na powstające w Polsce od 2002 r. biblioteki cyfrowe.

 


Słowa kluczowe


biblioteki publiczne; automatyzacja; statystyka biblioteczna; biblioteki cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


biblioteki.org. Biblioteki w Polsce [on-line]. [dostęp 30.06.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/Biblioteki_i_bibliotekarze.pdf.

biblioteki.org. O programie [on-line]. [dostęp 30.06.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_programie.

Cieślik, T. MAK+ wczoraj i dziś. Rozwój systemu, planowane nowości. W: Winogrodzka, K. Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych w roku 2012 [on-line]. [dostęp 30.06.2015]. Dostepny w: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=5388.

Winogrodzka, K. Po co Polakom biblioteki? Raport po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek [on-line]. [dostęp 30.06.2015] Dostęp w: http//www.biblioteki.org.pl/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIOTEKI_www.pdf.

Winogrodzka, K. Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych w roku 2012 [on-line]. [dostęp 30.06.2015]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/konferncje/konferencja/program?konferencja_id=5388.

Promocja czytelnictwa. Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z promocją czytelnictwa. Warszawa: MKIDN, 2014.

Quick, S. Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych (finansowane przez fundację). Raport końcowy [on-line]. [dostęp 30.06.2015]. Dostęp w:

https://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/WIADOMOSCI/WYDAWNICTWA/20130813_Raport_UE_Europejskie_badanie_opinii/Europejskie_badanie_opinii_uzytkownikow_nt_korzysci_ze_stosowania_tik_w_bibliotekach_publicznych.pdf.

Czubkowska, S. Boni nauczy nas Internetu. Cyfrowe orliki, Dziennik Gazeta Prawna 03.10.2013, s. 1–2A2.