Przepisy o ochronie danych osobowych - jak biblioteki sobie z tym radzą?

Sylwia Czub-Kiełczewska

Abstrakt


Autorka opisuje swoje doświadczenia ze szkoleń, jakie przeprowadza dla bibliotekarzy. Sygnalizuje tematykę szkoleń, trudności, jakie wynikają z przyswajania wiedzy, przytacza przepisy, które powinny być w bibliotekach przestrzegane w związku z ochroną danych osobowych.


Słowa kluczowe


ochrona danych osobowych; biblioteki publiczne; bezpieczeństwo informacji;

Pełny tekst:

PDF