Polityki prywatności Wikimedia Foundation

Tomasz Ganicz

Abstrakt


Autor wyjaśnia czytelnikom, jak organizuje i planuje się procedury ochrony prywatności w Wikimedia Foundation dla wszystkich projektów prowadzonych przez fundację. Opisuje poszcze­gólne funkcje, które są przekazywane osobom zajmującym się ochroną. Przedstawia zagrożenia, z ja­kimi mamy do czynienia w sieci i polityce poszczególnych państw.


Słowa kluczowe


prywatność w sieci; ochrona danych osobowych; Wikipedia; Wikimedia Polska; Wi­kimedia Foundation;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Access to nonpublic information policy. W: Wikimedia Foundation [on-line] [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://meta.wikimedia.org/wiki/Access_to_nonpublic_information_policy.

BRIGHAM, G. PRISM, government surveillance, and Wikimedia: Request for community feed­back. W: Wikimedia Blog [on-line] 14.06.2013 [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://blog.wikimedia.org/2013/06/14/prism-surveillance-wikimedia/.

Google CEO On Privacy (VIDEO): If you have something you don't want anyone to know, maybe you sho-uldn't be doing it. W: Huffpost Tech [on-line] 18.03.2010 [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: http://www.huffingtonpost.com/2009/12/07/google-ceo-on-privacy-if_n_383105.html.

HTTPS. W: Wikimedia Meta Wiki [on-line] [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://meta.wiki­media.org/wiki/HTTPS.

Ombudsman commission. W: Wikimedia Meta Wiki [on-line] [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://meta.wikimedia.org/wiki/Ombudsman_commission.

PAULSON, M., BRIGHAM, G. Wikimedia v. NSA: Wikimedia Foundation files suit against NSA to challenge upstream mass surveillance. W: Wikimedia Blog [on-line] 10.03.2015. [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://blog.wikimedia.org/2015/03/10/wikimedia-v-nsa/.

Privacy policy. W: Wikimedia Foundation [on-line] [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://wi­kimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy.

Privacy.W: Wikimedia Public Policy [on-line] [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://policy­.wikimedia.org/policy-landing/privacy/.

Talk: PRISM. W: Wikimedia Meta Wiki [on-line] [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://meta­.wikimedia.org/wiki/Talk:PRISM.

Wikimedia Foundation transparency report [on-line] 2014 [dostęp 07.01.2016]. Dostępny w: https://transparency.wikimedia.org/.