Biblioteki a prywatność

Michał Andrzej Woźniak

Abstrakt


Autor zastanawia się nad ochroną prywatności i danych osobowych w bibliotekach, nad za­grożeniami pozyskiwania takich danych i wykorzystywaniem ich do celów np. komercyjnych. Wskazuje na grupy hakerów, które mogą być partnerami współpracy dla bibliotek w zakresie pogłębiania wiedzy o ochro­nie danych czytelników. Przedstawia narzędzia do ochrony prywatności, z których biblioteki mogą skorzy­stać.


Słowa kluczowe


haker; dane osobowe użytkowników bibliotek; ochrona danych; wykorzystanie danych; Projekt TOR; prywatność;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jak założyć konto czytelnika w OPAC WWW? Instrukcja Miejskiej Biblioteki Publiczna w Rudzie Ślą­skiej [on-line] [dostęp 05.01.2016]. Dostępny w: http://biblioteka.r-sl.pl/biblioteka/index.php/katalog_on-line_instrukcja.html.

Makerspace Lublin [on-line] [dostęp 04.01.2016]. Dostępny w: http://makerspace-lbn.pl/.

TOR Project. The solution: a distributed, anonymous network [on-line] [dostęp 09.01.2016]. Dostęp­ny w: https://www.torproject.org/about/overview#thesolution.

OGDEN, J. (W163). Internet censorship and surveillance world map [on-line] [dostęp 09.01.2016]. Dostępny w: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_Censorship_and_Surveillance_World_Map.svg#/media/File:Internet_Censorship_and_Surveillance_World_Map.svg.

GLASER, A., MACRINA, A. How a small New Hampshire Library fought government fearmongering [on-line] [dostęp 09.01.2016]. Dostępny w: http://www.slate.com/blogs/future_tense/2015/09/16/how_new_hampshire_s_lebanon_libraries_fought_back_against_dhs_fearmongering.html.

Support Tor and intellectual freedom in libraries. Apel wsparcia z 15 września 2015 r. [on-line] [do­stęp 09.01.2016]. Dostępny w: https://act.eff.org/action/support-tor-and-intellectual-freedom-in-libraries.

Electronic Frontier Foundation (EFF). The Legal FAQ for Tor Relay Operators [on-line]. Last updated April 21, 2014 [dostęp09.01.2016]. Dostępny w: https://www.torproject.org/eff/tor-legal-faq.html.en.