Felieton nie bardzo prywatny

Bożena Bednarek-Michalska

Abstrakt


Czym jest prywatność i dlaczego coraz częściej o tym dyskutujemy, myślimy w kategorii nie tylko osobistej, ale i instytucjonalnej? Prywatność jest to taka sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny   i   komunikacyjny.   Prywatność   jest   chroniona   przez   prawo   (m.in.   przez Konstytucję RP i akty prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na bezpieczeństwo publiczne   czy   ochronę   zdrowia).
Cytat   ten   pochodzi   ze   stron   Fundacji   Panoptykon:
http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/prawo-do-prywatnosci-w-sieci,  która   zajmuje   się   tym aspektem naszego życia od paru lat. Warto o tym pamiętać, kiedy zechcemy skorzystać z ich   poradników   i  zastosować   narzędzia   ochrony   własnych   komputerów,   co w dzisiejszych czasach nie jest już ekstrawagancją.

Słowa kluczowe


ochrona prywatności; biblioteki a prywatność;

Pełny tekst:

PDF