Kreowanie wizerunku biblioteki poprzez imprezy społeczno-kulturalne

Edyta Kosik

Abstrakt


W artykule wyjaśniono pojęcia wizerunek i tożsamość biblioteki. Ukazano na czym polega kreowanie wizerunku biblioteki. Przedstawiono sposób na kreowanie wizerunku biblioteki – imprezy spo­łeczno-kulturalne (festiwale, amatorskie teatry i akcje społeczno-kulturalne organizowane w bibliotece). Uka­zano jakie skutki przynosi organizowanie tych imprez. Opisano przykłady konkretnych imprez organizowa­nych przez konkretne biblioteki – Festiwal Czytania „Czytanie to odkrywanie”, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, Teatrzyk Kukiełkowy Kacperek, Teatrzyk Biblioteczka, Noc Muzeów w PAN Biblioteki Gdańskiej i Noc Naukowców.


Słowa kluczowe


biblioteka; imprezy społeczno-kulturalne; kreowanie; tożsamość; wizerunek; .

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Idea festiwalu. W: Festiwal Czytania [on-line], [dostęp 29.01.2016]. Dostępny w: http://www.festiwalczytania.pl/info.

KRAJEWSKI, M. Instytucje kultury a uczestnicy kultury: nowe relacje. W: Śliwa, M. (red). Strategie dla kultury: kultura dla rozwoju: zarządzanie strategiczne instytucją kultury [on-line]. Warszawa: Wydaw. MIK, 2011, s. 34 [dostęp 29.01.2016]. Dostęp­ny w: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/Strategie-dla-kultury.pdf.

KUBA, E. Teatrzyk Biblioteczka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nałkowskiej w Wołominie. W: Pietrzyk, M. (red). Teatr w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, s. 46–48.

MŁYNARSKA, A. Teatrzyk Kukiełkowy Kacperek. W: Pietrzak, M. (red). Teatr w bi­bliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, s. 35–38.

OBRZUT, A., PILICHOWSKA, G. Noc Naukowców w bibliotece akademickiej jako metoda integrowania społeczeństwa lokalnego. W: Pugacewicz, J.H., Zybert, E.B. (red.). Biblioteki. Tożsamość. Kultura. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 91–96.

OTTO, M. Noc Muzeów w bibliotece – z doświadczeń PAN Biblioteki Gdańskiej. W: Wojciechowska, M. (red). Sfera kultury, sfera nauki współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydaw. Edward Mitek, 2014, s. 279–286.

SÓJKOWSKA, I. Dla uczelni, dla regionu, dla środowiska: przykłady działań Biblio­teki Politechniki Łódzkiej. W: Jerzyk-Wojtecka, J., Wrocławska, M. (red.). Biblioteka jako „trzecie miejsce” : międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódz­kiego : materiały konferencyjne. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 223–224.

Świat biblioteki w jedną noc. W: PAN Biblioteka Gdańska [on-line], [dostęp 29.01.2016]. Dostępny w: http://www.bgpan.gda.pl/aktualnosci.php?aktualnosci=88.

Z książką za horyzont – Noc Muzeów. W: PAN Biblioteki Gdańskiej [on-line], [dostęp 29.01.2016]. Dostępny w: http://www.bgpan.gda.pl/aktualnosci.php?aktualnosci=106.

ZYBERT, E.B. Wstęp. W: Pugacewicz, J.H., Zybert, E.B. (red). Biblioteki. Tożsa­mość. Kultura. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, s. 8–9.

Żołędowska-Król, B. Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006.