Konferencja kończąca projekt Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie

Grażyna Anna Piotrowicz

Abstrakt


W publikacji zawarto sprawozdanie z konferencji kończącej projekt Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie. Szczególnie dokładnie zrelacjonowano wystąpienie pierwsze poświęcone przedstawieniu założeń i szczególom przebiegu realizacji projektu. Następnie omówiono referaty dotyczące prac konserwatorskich i digitalizacyjnych, wykonanych w ramach projektu oraz wystąpienia dotyczące charakterystyki poszczególnych kolekcji piastowskich. W części końcowej zaprezentowano referaty, omawiające badania wykonane na poszczególnych egzemplarzach kolekcji, w zakresie ich cech indywidualnych oraz zidentyfikowanych znaków własnościowych, a także analizy  materaiału ikonograficznego, zawartego w poszczególnych drukach. Całość sprawozdania uzupełniono materiałem ilustacyjnym.

Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; digitalizacja; zbiory zabytkowe; konferencje bibliotekarskie; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Pełny tekst:

PDF