Bibliotekarze w rozjazdach - czyli podróże jako źródło inspiracji

Małgorzata Krawczyk

Abstrakt


Tekst jest próbą podsumowania działalności bibliotekarskiej opartej na wyjazdach tury­styczno-poznawczych organizowanych przez krakowski Oddział SBP dla bibliotekarzy. Nawiązano do pier­wotnych uwarunkowań skłaniających człowieka do przemieszczania się z miejsca na miejsce i zwrócono uwagę na różnorodny charakter współczesnych podróży. Wspomniano o zagadnieniach turystycznych poru­szanych na łamach tematycznych czasopism i programach telewizyjnych. Podróże stają się niekiedy arty­styczną inspiracją. Jedna z nich dała m.in. możliwość ujawnienia się utalentowanych bibliotekarzy – arty­stów. Ich zawodowa praca związana jest z biblioteką, poza którą pielęgnują swoje pasje tworząc kolejne dzieła. Są naszymi kolegami. Dołączono ilustracje autorki oparte na dostarczonych materiałach. Wśród nich pozdrowienia dla bibliotekarzy od znanej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej.


Słowa kluczowe


biblioteka; bibliotekarze; SBP; bibliotekarskie podróże; Dorota Chomko; Jacek Kowalski; turystyka; czasopisma podróżnicze; inspiracje; Elżbieta Dzikowska;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


KRAWCZYK, M., Bodleian Library w programie bibliotekarskiej wycieczki. Bibliotekarz 2009, nr 7–8 s. 37–41.

KRAWCZYK, M., Sprawozdanie z wycieczki do Katalonii zorganizowanej przez Oddział SBP w Kra­kowie. W: SBP. Ogólnopolski portal bibliotekarski [on-line], [dostęp 7.01.2016]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=6500&prev=235.

KRAWCZYK, M. Fragment jednego z zaproszeń Oddziału SBP w Krakowie do wzięcia udziału w wy­cieczce dla bibliotekarzy. Na prawach rękopisu.

Dr Lex Publishing House [on-line], [dostęp 15.07.2016]. Dostępny w: http://ww.drlex.pl/pl/e-sklep/product/kilwater-holendra.

WOJCIULEWICZ, B., Dryfując na granicy snu. Topos 2015, nr 3, s. 164-165.

KOWALSKI J., Kilwater Holendra. Kraków: Dr Lex, 2013. ISBN: 978-83-79220991.