Jak czytano „Lalkę” w Polanowie

Bożena Wruszczak

Abstrakt


Artykuł przedstawia kampanię społeczną „Narodowe Czytanie” mającą na celu popularyzację czytelnictwa przeprowadzoną w Polanowie w 2015 roku. Biblioteka polanowska z Teatr „Verbum” razem z włodarzami miasta zorganizowała czytanie Lalki Bolesława Prusa.

Słowa kluczowe


kampanie społeczne; czytelnictwo; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie; Narodowe Czyta­nie;

Pełny tekst:

PDF