Subiektywny przegląd nietypowych usług bibliotecznych

Helena Gałek

Abstrakt


Artykuł zawiera przegląd nietypowych usług bibliotecznych z całego świata. Materiałem źró­dłowym do napisania artykułu były wpisy internautów na blogach, portalach społecznościowych oraz innych ogólnodostępnych stronach. W artykule wykorzystano wpisy, które ukazały się w latach 2013-2015.


Słowa kluczowe


bibliotekarz; usługa biblioteczna; bibliotekarz, zasoby biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Unusual Micro Libraries. W: World Literature Today [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://www.worldliteraturetoday.org/2012/july/10-unusual-micro-libraries.

CAIOLA, S. Fitness librarians pump up the Sacramento book scene. W: The Sacramento Bee [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://www.sacbee.com/news/local/article2589955.html.

GUION, D. 3 unusual and unexpected library services. W: Reading, Writing, Research [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://www.allpurposeguru.com/2014/02/3-unusual-and-unexpec­ted-library-services/.

MURANO, G. 10 Very Unusual Libraries. W: Oddee [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://www.oddee.com/item_99042.aspx.

NYPL Sets Up Photo Booths For Library Selfies [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: https://www.google.pl/search?newwindow=1&tbm=isch&q=NYPL+Sets+Up+Photo+Booths+For+Li­brary+Selfies&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihodDHy4bMAhUMDSwKHQWaBPYQBQgZKAA&dpr=1&biw=1366&bih=674.

Pinterest [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: https://pl.pinterest.com/amadorcolibrary/une­xpected-libraries/.

SHAW, A., ROSANSKY, J. 50 Things You Can Borrow from Libraries Besides Books. W: ProQest. Share This [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://blogs.proquest.com/uncategorized/50-things-you-can-borrow-from-libraries-besides-books/.

The Adult multi-lingual library. W: The Garden Library [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://thegardenlibrary.org/our-projects-en/library/.

TURNER, K. The 10 Weirdest And Most Wonderful Libraries In The World. W: LitReaktor [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: https://litreactor.com/columns/the-10-most-unusual-libraries-in-the-world.

ZAWISTOWSKA, A. Pływające, żywe, automatyczne. Najbardziej wyjątkowe biblioteki [on-line], [do­stęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://www.fly4free.pl/plywajace-zywe-automatyczne-najbardziej-wyjatkowe-biblioteki/.

ZICKUHR, K. Innovative library services „in the wild”. W: Pew Internet [on-line], [dostęp 04.04.2016]. Dostępny w: http://libraries.pewinternet.org/2013/01/29/innovative-library-services-in-the-wild/.