Czy w bibliotece można się nudzić? Ankieta

Dorota Lipińska, Joanna Barbara Broniarczyk

Abstrakt


Autorki omówiły przeprowadzoną w portalu EBIB ankietę badającą co o nudzie sądzą czytelnicy.


Słowa kluczowe


czytelnicy; biblioteki; badania potrzeb użytkowników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozkrut, D. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Opracowanie sygnalne GUS : Warszawa, 2015.