Polska Bibliografia Naukowa, Moduł Sprawozdawczy i system POL-index oczami dotychczasowego operatora systemu – nowości, wyzwania, podsumowanie

Piotr Brzeziński, Katarzyna Szewczuk, Wioleta Kiliszek

Abstrakt


Rok 2015 był rokiem zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o finansowaniu nauki. W przeciągu roku pojawiło się wiele nowych obowiązków sprawozdawczych oraz związanych z nimi wyzwań. Artykuł prezentuje najważniejsze wydarzenia minionego roku przybliżając powody podejmowanych decyzji oraz sugerowane kierunki zmian. Artykuł powstał w oparciu o doświadczenia Index Copernicus International jako podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w rozwój systemów dokumentujących osiągnięcia naukowe.

Słowa kluczowe


sprawozdawczość; Moduł Sprawozdawczy; Index Copernicus International; ICI; jednostki naukowe; Polska Bibliografia Naukowa; POL-index; repozytorium

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowanie analityczne pn.: Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce; Grupa badawcza Antares, kwiecień 2010

Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Komunikat w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, 10 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z 2015 r. poz. 944).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249.