Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej

Maria Miller-Jankowska, Mirosława Lewandowska-Tranda

Abstrakt


Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej z przekazywania danych do Systemu POL-on. Przedstawiono problemy i zastosowane rozwiązania przy realizacji rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Artykuł zawiera opis funkcjonalności Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej wykorzystanej do realizacji tego zadania.


Słowa kluczowe


uczelniana baza wiedzy; System Informacji o Nauce; POL-on; informacja o nauce; zintegrowane systemy informacji; ewaluacja dorobku naukowego; system informacji o uczelniach.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GIWER, O., KUBRAK, W., MILLER-JANKOWSKA, M. Rola i zadania biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni na przykładzie udziału Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelnianego, W: Dudziak, D. (red.)., Ziółek, M. (red.). IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. ISBN 978-83-7493-843-3, s. 95–106. Dostępny w: https://repo.pw.edu.pl/docstore/download.seam?fileId=WUT3f053fc911e144b99be965eeeede22bf.

GIWER, O., LEWANDOWSKA-TRANDA, M., MILLER-JANKOWSKA, M. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – współudział Biblioteki Głównej PW, W: VII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014. Inspiracja – Integracja – Implementacja, Gdańsk, 2014. ISBN 978-83-937979-1-2, s. 59–61.

KURKIEWICZ, A. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/129342/A_Kurkiewicz_POLonKielce.pdf.

LEWANDOWSKA-TRANDA, M., STRUK, W. Omega PSIR a krajowy System Informacji o Nauce. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: http://www.bg.pw.edu.pl/dane/publikacje/20_10_2015_Sem_Omega_PSIR_WS_v2.pdf.

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce [on-line]. Dz.U. z 2015 r., poz. 944 [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000944.

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym [on-line]. Dz.U. z 2015 r., poz. 2015 [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002015.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki i jej ostatnia nowelizacja z 15 stycznia 2015r [on-line]. Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=2010&numer=096.

SKONIECZNY, Ł., KOZŁOWSKI, M., RYBIŃSKI, H., STRUK, W., KOPERWAS J.J. Uczelniana Baza Wiedzy Omega PSiR, Warsztaty poświęcone prezentacji funkcjonowania Bazy Wiedzy PW [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: https://repo.pw.edu.pl/docstore/download.seam?fileId=WUT394599.

Wprowadzanie danych do modułu sprawozdawczego [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: https://pbn.nauka.gov.pl/help/images/files/04_Interpretacja_wymaganych_danych_wprowadzanych_do_PBN_UwB.pdf.

Zarządzenie Rektora nr 27/2015 z dnia 17/06/2015 w sprawie wprowadzania do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-27-2015-z-dnia-17-06-2015.

Zarządzenie Rektora nr 30/2015 z dnia 3/07/2015 zmieniające zarządzenie nr 27/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-30-2015-z-dnia-3-07-2015.

Zarządzenie Rektora PW nr 49/2015 z dnia 30/11/2015 w sprawie wyznaczenia osób i jednostek odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację, aktualizację i przekazywanie danych [on-line], [dostęp 29.03.2016]. Dostępny w: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-49-2015-z-dnia-30-11-2015.