Sprawozdanie z Konferencji Patlib 2016

Justyna Anna Sendecka, Anna Rutkowska

Abstrakt


Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Patlib, która odbyła się w Helsinkach w dniach 2-3 maja 2016.

Słowa kluczowe


ochrona własności intelektualnej; współpraca pomiędzy ośrodkami informacji patentowej; konferencje biblioteczne.

Pełny tekst:

PDF