Polska Bibliografia Naukowa a modyfikacje indeksu autorskiego bazy Bibliografia GUMed

Bartłomiej Siek

Abstrakt


Artykuł prezentuje zmiany w indeksie autorskim bazy Bibliografia GUMed wprowadzone wskutek obowiązku sprawozdawczego do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN-S). Omówiono także problemy związane z nadaniem afiliowaniu rangi różnorzędnej z zatrudnieniem autora oraz scharakteryzowano dalsze zadania stojące przed bibliotekarzami opracowującymi własną bazę bibliograficzną.

Słowa kluczowe


PBN; Bibliografia GUMed; indeks autorski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. poz. 877.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz.U. poz. 944.