Biblioteki Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem – relacja z wizyty w ramach programu Erasmus+

Dominik Woźniak

Abstrakt


Tekst jest sprawozdaniem z wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, która odbyła się w ramach wyjazdu z programu Erasmus+.

Słowa kluczowe


Erasmus+; Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg; szkolenia biblioteczne

Pełny tekst:

PDF