Jakość – przyszłością bibliotek. Sprawozdanie z X Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”.

Marzena Józefa Błach

Abstrakt


Sprawozdanie z X Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”.

Słowa kluczowe


jakość w bibliotekach; konferencje biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ODERA-KWACH, B.A., NGULUBE, P. Quality management framework for evaluating academic li­braries in Kenya. South African Journal of Library & Information Science 2011, 77 (I), s. 116–124.

[GŁOWACKA, E.] Publikacje [on-line], [dostęp 10.06.2016]. Dostępny w: http://www.home.umk.pl/~egt/publikacje.html.

McCANDLESS, D. Informacja jest piękna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2015.

Zybert Elżbieta. W: Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego [on-line], [dostęp 10.06.2016]. Dostęp­ny w: http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/.