Polska Bibliografia Naukowa. Rozmowa z Markiem Kozłowskim z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Marek Kozłowski, Ewa Aleksandra Rozkosz

Abstrakt


---

Słowa kluczowe


Polska Bibliografia Naukowa; parametryzacja; sprawozdawczość naukowa;

Pełny tekst:

PDF