Jak grać, aby wygrać – czyli kilka pomysłów na „ściągnięcie” czytelników do biblioteki

Aneta Kubisiak

Abstrakt


W artykule opisano wybrane procesy i wydarzenia, jakie zrealizowano w Bibliotece Politechni­ki Łódzkiej oraz przedstawiono propozycje imprez, które być może sprawią, że biblioteki zmienią swój wize­runek w oczach użytkowników.


Słowa kluczowe


czytelnicy; imprezy biblioteczne; Biblioteka Politechniki Łódzkiej;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Galeria Biblio-Art [on-line], [dostęp 11.06.2016]. Dostępny w: http://www.p.lodz.pl/pl/lista/galeria-biblio-art.

Mega wieża Jenga. W: YouTube [on-line], [dostęp 3.06.2016]. Dostępny w: https://www.youtube­.com/watch?v=bxVbTCVrFjQ.

PAWŁOWSKA, M. Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtual­nym, skazani na kryzys. W: naTemat [on-line], [dostęp 3.06.2016]. Dostępny w: http://natemat.pl/55617,generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtu­alnym-skazani-na-kryzys.

Przedsionek Literacki [on-line], [dostęp 11.06.2016]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/przedsionek/przedsionek.htm.

Toobez. W: YouTube [on-line], [dostęp 14.06.2016]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=kdWBA9gNFZY.