Lojalność bibliotekarzy

Iwona Sójkowska

Abstrakt


W artykule przytoczone zostały definicje lojalności oraz omówione poziomy lojalności uzależ­nione od trzech podstawowych cech: zaufania, przyzwyczajenia i zaangażowania organizacyjnego. Autorka podjęła próbę konfrontacji teorii z rzeczywistością bibliotekarską. Zwróciła uwagę na lojalność wobec praco­dawcy i wobec zawodu. Wskazała potencjalne przyczyny braku lojalności mogące wynikać ze zmienności kształcenia w ośrodkach bibliotekoznawczych, dyskursu między teorią a praktyką oraz ogólną sytuacją za­wodu bibliotekarza.


Słowa kluczowe


lojalność pracownicza; lojalność wobec pracodawcy; lojalność wobec zawodu; bibliotekarze; biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


HULBÓJ, M. Typy lojalności pracowników a zadowolenie z pracy. Edukacja Ekonomistów i Mene­dżerów 2012, nr 1, s. 137-155.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej [on-line]. Warszawa: SBP, 2005 [dostęp 12.06.2015]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf.

LIPKA, A. Inwestycje w kapitał organizacji w okresie koniunktury dekoniunktury. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.

LIPKA, A., WINNICKA-WEJS, A. Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji. Studia Ekonomiczne 2013, nr 136, s. 193-208.

LIPKA, A., WINNICKA-WEJS, A., ACEDAŃSKI, J. Lojalność pracownicza. Warszawa: Difin, 2012.

STĄPOREK, M. Bibliotekarz – pracownik służb śledczych CIA. Biuletyn EBIB [on-line] 2016 nr 2, s. 1-7 [dostęp 2.05.2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/424/586.

ŚWIĄTEK-BARYLSKA, I. Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy skła­dowe. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

URBAN, W., SIEMIENIAKO, D. Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Warszawa: PWN, 2008.