Krajobraz po kodeksie

Henryk Hollender

Abstrakt


W artykule autor stara się przedstawić zjawiska, które mogą prowadzić do konfliktów w miejscu pracy, jakim jest biblioteka. Od niechęci do zmian, tak organizacyjnych jak i personalnych, oporów w podejmowaniu nowych zadań, do braku umiejętności artykułowania żądań i opinii. Autor przedstawia drogi i metody, które mógłby wykorzystać pracownik krytycznie nastawiony do bibliotekarskiej rzeczywistości, zwracając jednak uwagę na nieprzekraczalne granice pracowniczej "wolności".


Słowa kluczowe


konflikty w miejscu pracy; zarządzanie bibliotekami; pracownicy bibliotek; kodeks etyki bibliotekarskiej;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BERNE, E. W co grają ludzie: psychologia stosunków międzyludzkich. Wyd. 15, przeł. P. Izdebski. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. ISBN 978-83-01-14139-4.

GILBERT, C. Lessons from Mandela on the fight for freedom. W: Freedom House: 75 years championing democracy [on-line], 9.12.2013 [dostęp 16.06.2016]. Dostępny w: https://freedomhouse.org/blog/lessons-mandela-fight-freedom.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej [on-line]. Warszawa: SBP, 2005 [dostęp 16.06.2016]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf.

TISCHNER, J. Polska praca jest chora. Tygodnik Solidarność 1981, nr 25, s.7. Przedruk kazania wygłoszonego 6 września 1980 r.

ZYBERT E.B. Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-21-8.