Impresariat w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej

Anna Sidorczuk, Anna Wykowska, Ewa Zwierzyńska

Abstrakt


Artykuł opisuje przedsięwzięcia podejmowane przez Bibliotekę Politechniki Białostockiej, których przykładem jest m.in. kampania społeczna pod hasłem „Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo”. Ukazuje projekty, w których ta instytucja uczestniczy, np. zajęcia z dziećmi w ramach uniwersytetu dziecięcego – PB BUD, a także inicjatywy, jakie są podejmowane przez placówkę: wystawy, akcje bookcrossingowe, audycje radiowe itp.


Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; biblioteki akademickie; biblioteki uczelniane; impresariat; organizacja wydarzeń; wizerunek; promocja biblioteki; upowszechnianie czytelnictwa; działalność edukacyjna; Biblioteka Politechniki Białostockiej;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CYBULSKI, R. Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej. Bibliotekarz 1997, nr 7-8, s. 8-10. ISSN 0208-4333.

CZYŻEWSKA, M. Wizerunek biblioteki a przewaga konkurencyjna szkół wyższych. W: Czyżewska M. (red.). Kształtowanie wizerunku biblioteki. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2007, s. 53-64. ISBN 83-87981-39-7, 978-83-87981-39-6.

HUCZEK, M. Public relation a wizerunek biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line] 2004, nr 5 (56) [dostęp 26.07.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2004/56/huczek.php.

Kampania społeczna Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo [on-line]. Biblioteka Politechniki Białostockiej [dostęp 26.07.2016]. Dostępny w: http://www.bezpiecznyrowerzysta.pb.edu.pl/.

MATASSA, F. Organizacja wystaw: podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2015. ISBN 97883-242-2726-6.

MICHALAK, D., KORYŚ, I., KOPEĆ, J. Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku [on-line]. Biblioteka Narodowa [dostęp 25.07.2016]. Dostępny w: http://www.bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf.

ZĄBROŃ, B. Wizerunek współczesnej biblioteki. W: Antczak B. (red.). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2004, s. 133-139. ISBN 83-7205-202-6.

ZYBERT, E. B. Kultura organizacyjna w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. SBP 2004. ISBN 83-89316-21-8.