My i Oni

Anna Filipowicz

Abstrakt


Artykuł sygnalizuje obecną sytuację bibliotekarzy – pracodawców i pracowników, odnosząc się do tradycji. Autorka skonfrontowała wolność i podporządkowanie z wymaganiami pracodawców i oczeki­waniami pracowników. Zwróciła uwagę na kulturę organizacyjną – stosunki pracownik-pracodawca, pracow­nik-pracownik, a także kwalifikacje, umiejętności, wynagrodzenia.

 


Słowa kluczowe


bibliotekarze; relacje przełożony-podwładny; wolność; podporządkowanie; lojalność;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii pracodawca-pracownik/pracownicy [on-line]. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP, 2016 [dostęp 10.08.2016]. Dostępny w: http://cwp.pracodawcyrp.pl/downloads/podreczniki/ekspertyza_konflikt_pracodawaca_pracownik.pdf

HOLLENDER, H. Polscy bibliotekarze w poszukiwaniu swojego zawodu. Rocznik Biblioteki Narodowej 2015, T. 46, s. 329–340. ISSN 0083-7261.

SZABLEWSKI, M., ZAKRZEWSKI, W. Bibliotekarze XXI wieku: usługodawcy, radykalni katalogerzy i ani­matorzy kultury. Rocznik Biblioteki Narodowej [on-line] 2015, T. 46, s. 341–398 [dostęp 10.08.2016]. ISSN 0083-7261. Dostępny w: http://www.bn.org.pl/download/document/1470234966.pdf.