Usługi z zakresu informacji naukowej w bibliotece akademickiej i ich rola we wspieraniu badań naukowych na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dawid Kościewicz

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja usług informacyjnych dostępnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W artykule omówione są takie usługi, jak asysta w poszukiwaniu źródeł informacji naukowej i ekonomicznej, indywidualne i grupowe spersonalizowane szkolenia w zakresie efektywnej obsługi ekonomicznych baz danych oraz pomoc w dostępie do poufnych mikrodanych Eurostatu. Wskazano korzyści z bliskiej współpracy bibliotekarzy z badaczami i doktorantami macierzystej uczelni.


Słowa kluczowe


biblioteki akademickie, usługi informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Formularz on-line informacji bibliograficznej. W: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [on-line], [dostęp 16.08.2016]. Dostępny w: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/formularze/informacja-bibliograficzna.

Glossary of statistical terms. W: OECD [on-line], [dostęp 16.08.2016]. Dostępny w: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1656.

Guidelines for the assessment of research entities, research proposals and access facilities. W: Eurostat [on-line], [dostęp 16.08.2016]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/guidelines-assessment.pdf/6d082f4a-a721-42ce-8deb-cfc6f3925fb2.

List of recognised research entities. W: Eurostat [on-line], [dostęp 16.08.2016]. Dostępny w: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/Recognised-research-entities.pdf/7b59b2fb-d53d-4049-8dc7-42f44a565e70.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. [on-line], [dostęp 16.08.2016] Dostępny w: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0557.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej COM/2012/0167 final – 2012/0084 (COD) z dnia 17 kwietnia 2012 r. [on-line], [dostęp 16.08.2016] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012PC0167.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. [on-line], [dostęp 16.08.2016] Dostępny w: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/download,2505,6.html.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. [on-line], [dostęp 16.08.2016] Dostępny w: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/531/j/pl/.

Strona internetowa OIE biblioteki. W: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [on-line], [dostęp 16.08.2016]. Dostępny w: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/osrodek-informacji-ekonomicznej.

ŚWIRAD, M., ŻMIGRODZKA, B. Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. ISBN: 978-83-7695-582-7.