Działalność edukacyjno-kulturalna bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego

Karina Olesiak

Abstrakt


Zastosowanie marketingu w działalności biblioteki staje się niezwykle pożądane i niezbędne w budowaniu pozytywnego wizerunku i zaufania w oczach czytelników. Ważne jest, aby biblioteka akademicka przełamywała bariery i budowała pozytywny obraz wśród społeczności akademickiej i lokalnej. W artykule wyjaśniono pojęcie wizerunku i marketingu bibliotecznego. Zilustrowano przykłady konkretnych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez bibliotekę akademicką Uniwersytetu Pedagogicznego.


Słowa kluczowe


biblioteki akademickie; biblioteki uczelniane; biblioteki pedagogiczne; wizerunek; marketing; promocja bibliotek; wydarzenia edukacyjno-kulturalne; trzecie miejsce; Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BLACK, S. Public relations. Warszawa: ABC, 1998. ISBN 8387286532.

KOTLER, P. Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydaw. Gebethner i Spółka, 1994. ISBN 838520542X.

NOWICKI, A. O współczesnej kulturze. W: Słowik, Z. Człowiek i świat. Współczesne dylematy. Warszawa: Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2007. ISBN 9788392536505.

OLDENBURG, R. The great good place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, hangouts, hairs salons and other hangouts at the heart of a community. New York: Marlowe&Company,1999. ISBN 1569246815.

REISS, E. Practical Information Architecture: A Hands-On Approach to Structuring Successful Websites. Harlow: Addison-Wesley, 2000. ISBN 0201725908.

REISS, E. Usable usability simple steps for making stuff better. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 9781118185476.

RIFKIN, J. Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każda chwilę życia. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2003. ISBN 8373840060.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, B. Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. ISBN 8322615337.

ZYBERT, E. Kultura organizacyjna w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 8389316218.