Biblioteki muzyczne. Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie i jej udział w działalności uczelni

Czesława Joanna Zawrotniak

Abstrakt


Artykuł zawiera krótką charakterystykę bibliotek muzycznych, ich rodzaje, specyfikę zbiorów, problemy związane z ich opracowaniem itd., a następnie opis działalności Biblioteki Akademii Muzycznej w Krakowie i jej roli w życiu uczelni. Podkreśla również udział biblioteki w realizacji statutowych zadań Akademii – działalności dydaktycznej, naukowej i kulturotwórczej.

 


Słowa kluczowe


biblioteki muzyczne; bibliotekarstwo muzyczne; zbiory muzyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Encyklopedia PWN [on-line], hasło Muzyka [dostęp 21.09.2016]. Dostępny w: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/muzyka;3944813.html.

Oxford Music Online. W: Grove Music Online [on-line], [dostęp 20.09.2016]. Dostępny w: http://www.oxfordmusiconline.com/.

HRABIA, S. Współczesna biblioteka muzyczna – preludium do nowych wyzwań w świecie informacji [on-line]. Podlaskie Forum Bibliotekarzy, Białystok, Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2009 [dostęp 1.09.2016]. Dostępny w: http://bg.uwb.edu.pl/download/PFB_Hrabia_2009.pdf.

Katalog znaczków pocztowych [on-line], [dostęp 1.10.2016 r.]. Dostępny w: https://www.kzp.pl/.

MARCO, Guy da. Music libraries and collections. W: Encyclopedia of Library and Information Science, New York – Basel: Marcel Dekker, Inc., 1976; vol. 18 “Mexico to Musurus”. ISBN 0-8247-2018-0.

POLONY, L. (red.) 120 lat Akademii Muzycznej w Krakowie. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2007. ISBN 978-83-87182-74-8.

Naxos [on-line], [dostęp 15.09.2016]. Dostępny w: http://www.naxos.com/.

POLONY, L. (red.). 120 lat Akademii Muzycznej w Krakowie. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2007, s. 1-15. ISBN 978-83-87182-74-8.

SOLOV BLOTNER, L. Music Libraries of Tomorow. Visual or concrete: Harmony or Discord? W: Music Libraries and the Academy. Essays in honor of Lenore Coral, edited by James P. Cassaro. Middleton, WI: A-R Editions, Inc. 2007, s. 67-80. ISBN 978-0-89579-612-7.

Strategia Akademii Muzycznej w Krakowie [on-line], [dostęp 5.09.2016]. Dostępny w: http://www.amuz.krakow.pl/strategia/.

WOJNOWSKI, J. Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN SA, 2003, t. 19.