Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej.

Anna Ewa Gońka

Abstrakt


W artykule przedstawiono cztery lata doświadczeń w funkcjonowaniu bibliotek specjalistycznych w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Prześledzono tym samym zmiany, jakim zostali poddani sami bibliotekarze.

Słowa kluczowe


libraries; specialist libraries; domain librarians

Pełny tekst:

PDF