Czy biblioteki medyczne są potrzebne tylko lekarzom? Działalność biblioteki specjalistycznej na rzecz użytkowników na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Anastazja Śniechowska-Karpińska, Renata Birska

Abstrakt


Specyfika działalności naukowych bibliotek specjalistycznych wynika z miejsca zajmowanego przez nie w pewnej instytucjonalnej strukturze, roli pełnionej wobec użytkowników oczekujących określonych usług oraz środowiskowych uwarunkowań lokalnych lub wynikających z miejsca danej biblioteki w sieci podobnych bibliotek specjalistycznych. Postawione w tytule pytanie o to, czy tylko lekarze (i osoby związane z systemem ochrony zdrowia) korzystają z biblioteki medycznej, jest tylko chwytem retorycznym, ponieważ do przeszłości odeszły czasy, kiedy specjalizacja biblioteki oznaczała zawężanie kręgu odbiorców do profesjonalistów z określonej dziedziny wiedzy. W świecie, w którym popularne wyszukiwarki przejmują rolę, jaką dotąd pełnili wyłącznie specjaliści w danej dziedzinie (casus „doktora Google”), również biblioteki specjalistyczne inaczej postrzegają pełnione przez siebie funkcje i są inaczej postrzegane przez samych użytkowników, którzy coraz częściej widzą w bibliotekach tzw. trzecie miejsce, a nie tylko wypożyczalnię książek.


Słowa kluczowe


biblioteki uczelniane; biblioteki specjalistyczne; współpraca bibliotek; Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUSSE-TURCZYŃSKA, E., BIRSKA, R. Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika. Forum Bibliotek Medycznych 2008, r. 1, nr 1, s. 140–149.

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych: informacje o katalogu. W: Główna Biblioteka Lekarska [on-line], [dostęp 6.09.2016]. Dostępny w: http://opac.gbl.waw.pl/cgi-bin/wspd_cgi_ckcz.sh/wc_info.p.

MATCZUK, E., PADZIŃSKA I., ŚNIECHOWSKA-KARPIŃSKA, A. Czy jesteś zadowolona(y) z członkostwa w Akademickim Kole SBP w Lublinie? Bibliotekarz 2015, nr 6, s. 15-19.

MedlinePlus: trusted health information for you. W: National Library of Medicine [on-line], [dostęp 12.09.2016]. Dostępny w: https://medlineplus.gov/.

Projekt „Lubelska Biblioteka Wirtualna” [on-line], [dostęp 12.09.2016]. Dostępny w: http://projektlbw.lublin.eu/images/LBW.pdf.

KDBAUM. W: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych [on-line], [dostęp 9.09.2016]. Dostępny w: http://kdbaum.gumed.edu.pl/?strona=8.

Opis projektu. W: Lubelska Biblioteka Wirtualna [on-line], [dostęp 12.09.2016]. Dostępny w: http://projektlbw.lublin.eu/informacje-o-projekcie/opis-projektu.

Statut [on-line]. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2016 [dostęp 6.09.2016]. Dostępny w: http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/statut/.

Szkolenia i zajęcia dydaktyczne. W: Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie [on-line], [dostęp 5.09.2016]. Dostępny w: http://www.biblioteka.umlub.pl/uslugi/szkolenia-i-zajecia-dydaktyczne/.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2012, poz. 572 ze zm.