Biblioteka "skrojona na miarę" - specyfika pracy biblioteki uczelni artystycznej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Sławomir Sobczyk

Abstrakt


Sposób kształcenia na uczelniach artystycznych charakteryzują przede wszystkim indywidualne podejście do studenta i bezpośredni kontakt z wykładowcami. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie również w specyfice pracy bibliotek uczelni artystycznych. W niniejszej pracy przedstawiono organizację pracy i działalność Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.


Słowa kluczowe


biblioteki artystyczne; biblioteki akademickie; uczelnie artystyczne; Biblioteka Główna Akade­mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


WIELGUT-WALCZAK, J. Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Kra­ków: Bi­blioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych, 2011.

DZIEDZIC, M. (red.). Warsztaty Krakowskie 1913-1926. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięk­nych im. Jana Matejki, 2009. ISBN 978-83-62-321-00-1.

Katalog Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [on-line], [dostęp 22.09.2016]. Dostępny w: https://katalogkrak.cyfronet.pl/search/query?theme=ASP.

Katalog zbiorów graficznych Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [on-line], [dostęp 22.09.2016]. Dostępny w: http://bg.asp.krakow.pl/katalog/

SOBCZYK, S. Specyfika pracy bibliotekarza na uczelni artystycznej – pracownik me­rytoryczny, doradca czy przyjaciel? W: Geryk, M. (red.). Bibliotekarz: zawód czy po­wołanie. Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010. ISBN 978-83-926884-4-0.

SZCZUR, K., WALCZAK-PRYSTAJ, M. Komputerowy katalog zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Biuletyn EBIB [on-line] 2010, nr 7 (116) [dostęp 20.09.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w http://www.ebib.pl/2010/116/a.php?szczur_walczak.

WIELGUT-WALCZAK, J. Galeria Jednej Książki. Biuletyn EBIB [on-line] 2010, nr 9 (118) [dostęp 20.09.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2010/118/a.php?wielgut.

WIELGUT-WALCZAK, J. Ikonosfera Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Kra­kowie: Gabinet Rycin, Gabinet Plakatów i Galeria Jednej Książki W: Komza, M. (red.). Świat w obrazach. Zbiory graficz­ne w instytutach kultury – ich typologia, or­ganizacja i funkcje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wro­cławskiego, 2009. ISBN 978-83-229-3063-2.