Studenckie praktyki zawodowe w Bibliotece CSNE – jak to zrobiliśmy

Edyta Kotyńska

Abstrakt


Krótka informacja o prowadzeniu praktyk zawodowych dla studentów stu­diów kierunkowych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Słowa kluczowe


praktyki zawodowe; praktyki studenckie; praktykanci; kompeten­cje bibliotekarskie; Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Pełny tekst:

PDF